JURKY, s.r.o., Mierove námestie 24, 91101 Trenčín

písomný styk: P.O.BOX 77, 91101 Trenčín

telefón:+421 2 331 017 34

mobil l: +421 917 497 546

mail: jurky.sro@gmail.com

 IČO: 47064544, DIČ: 2023731127

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, vl.: 88129/B

 

 

 

 

CHCEM ÚVER CHCEM SA POISTIŤ CHCEM SPOLUPRACOVAŤ